Castenrayse vennen

Laarzen Route

 De Castenrayse vennen is een laaggelegen gebied in het dal van de Lollebeek. Door stagnatie van grond- en regenwater is hier vroeger veen gevormd. Een groot deel van dit veen is begin vorige eeuw afgegraven, waardoor zeer natte laagten, drogere legakkers en kades ontstonden.


Binnen het gebied kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden; De Castenrayse vennen en Het Castenrayse broek. De Castenrayse vennen liggen in een komvormige verbreding van het Lollebeekdal, die omgeven wordt door hoger gelegen zandduinen/-ruggen in het westen en oosten.


Het gebied bestaat tegenwoordig voornamelijk uit broekbos en voor een klein deel uit grasland. Het Castenrayse broek is een langgerekt gebied dat vroeger temidden van de heidevelden de drassige bovenloop van de Lollebeek vormde. Het bestaat tegenwoordig voornamelijk uit graslanden.


Dit noord Limburgse natuurgebied ligt vlak achter ons vakantiehuis in noord Limburg, 500 meter, hierin is een wandelroute uitgezet, wel laarzen aantrekken, dit is pas echte natuur met veel vogels en u kunt nog kennis maken met schotse hooglanders.


Eventueel onder begeleiding van een gids, vraag bij ons voor informatie.