Omgeving - Wandelen

natuur limburg

            Op deze pagina staan diverse idee├źn en mogelijkheden om u te vermaken voor groot en klein.

Heeft u nog meer informatie nodig dan kunt u ons altijd bellen of mailen

Castenrayse vennen

Laarzen Route

 De Castenrayse vennen is een laaggelegen gebied in het dal van de Lollebeek. Door stagnatie van grond- en regenwater is hier vroeger veen gevormd. Een groot deel van dit veen is begin vorige eeuw afgegraven, waardoor zeer natte laagten, drogere legakkers en kades ontstonden.

Binnen het gebied kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden; De Castenrayse vennen en Het Castenrayse broek. De Castenrayse vennen liggen in een komvormige verbreding van het Lollebeekdal, die omgeven wordt door hoger gelegen zandduinen/-ruggen in het westen en oosten.

Het gebied bestaat tegenwoordig voornamelijk uit broekbos en voor een klein deel uit grasland. Het Castenrayse broek is een langgerekt gebied dat vroeger temidden van de heidevelden de drassige bovenloop van de Lollebeek vormde. Het bestaat tegenwoordig voornamelijk uit graslanden.

Dit noord Limburgse natuurgebied ligt vlak achter ons vakantiehuis in noord Limburg, 5...